czwartek, 9 maja 2013

Kurs Wychowawcy Kolonijnego - AWFiS Gdańsk 2013

Niestety informację zamieszczam stosunkowo późno, ponieważ kurs zaczyna się już za jakiś tydzień, ale być może znajdzie się jeszcze wśród was kilku chętnych. Szczegóły poniżej.


Kurs wychowawców kolonijnych
Wymagania
Kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą spełniać następujące wymagania formalne:
1. mieć ukończone 18 lat
2. posiadać min. średnie wykształcenie
Termin: 17, 18, 19, 25 maja, studenci i absolwenci Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji zwolnieni są części kursu realizowanej 25 maja
CENA: studenci i absolwenci AWFiS 150zł, pozostali 220 zł
ZAPISY:  na mailia kwk.gdansk@gmail.com, w wiadomości Imię nazwisko nr telefonu, informacja odnośnie statutu absolwenta/studenta AWFiS.

HARMONOGRAM KURSU...
Piątek 17 maja 2013
Lp.
prowadzący
Temat zajęć
Liczba
godzin
Termin
Formy
realizacji
1.
Dr Bogdan Zajdziński
/mgr Bartosz Krawczyński
 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
- koordynacyjna rola władz oświatowych
- formy wypoczynku
- organizatorzy wypoczynku
- podstawy prawne i obowiązujące przepisy
2
16.00 – 17.30
wykłady
2.
Dr Bogdan Zajdziński
/mgr Bartosz Krawczyński
Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:
- struktura placówki
- rada wychowawców
- grupa jako zespół wychowawczy
- organizacja życia, rozkład dnia
- regulamin uczestnika
2
17.45-19.15
wykłady
3.
Dr Bogdan Zajdziński
/mgr Bartosz Krawczyński
 Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:
- opracowanie planu wychowawczego grupy
- metody i formy realizacji planów wychowawczych
- dokumentacja wychowawcy
2
19.30-21.00
wykłady

Sobota 18 maja 2013
Lp.
prowadzący
Temat zajęć
Liczba
godzin
Termin
Formy
realizacji
3.
Dr Wojciech Sakłak
Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:
- opracowanie planu wychowawczego grupy
- metody i formy realizacji planów wychowawczych
- dokumentacja wychowawcy
1
9.00 – 9.45
ćwiczenia
4.
Dr Wojciech Sakłak
 Obowiązki wychowawcy grupy
2
9.55-11.25
wykłady
7.
Dr Wojciech Sakłak
 Zajęcia kulturalno-oświatowe: 
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
- elementy kulturalne zajęć w programie dnia
- gry i zabawy świetlicowe
- konkursy, wystawy, dyskusje
- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
- prowadzenie kroniki
1
4
11.30 – 12.15
12.45-15.45
wykłady
ćwiczenia
8.
Dr Stanisława Starzyńska
 Zajęcia praktyczno-techniczne:
Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
- elementy kulturalne zajęć w programie dnia
- prace dekoracyjne i zdobnicze
- indywidualne zainteresowania uczestników
- rozwój zainteresowań uczestników
1
1
16.00-17.30
wykłady
ćwiczenia
9.
Dr Stanisława Starzyńska
 Prace społecznie użyteczne: 
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
- elementy kulturalne zajęć w programie dnia
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz placówki
- prace na rzecz środowiska
2
17.45-19.15
wykłady

Niedziela 19 maja 2013
Lp.
prowadzący
Temat zajęć
Liczba
godzin
Termin
Formy
realizacji
10.
mgr Jarosław Cendrowski
 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku: 
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku
4
3
10.00-13.00
13.30-15.45
wykłady
ćwiczenia

Spotkanie uzupełniające dla kandydatów spoza AWFiS
Sobota 25 maja 2013
Lp.
prowadzący
Temat zajęć
Liczba
godzin
Termin
Formy
realizacji
5.

 Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:
- cele i zadania wychowania fizycznego
- masowa nauka pływania
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia z gier zespołowych
- lekkoatletyka
- olimpiady sportowe itp.
1
5
9.00-13.30
wykłady
ćwiczenia
6.

Turystyka i krajoznawstwo: 
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek
wypoczynku
- organizacja wycieczek
- organizacja biwaków
- gry terenowe itp.
1
4
14.00-17.45
wykłady
ćwiczenia
1 komentarz:

  1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń