piątek, 16 marca 2012

Parki linowe w Polsce a ich bezpieczeństwo

W ciągu ostatnich kilku lat świadomość potrzeby racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego przez Polaków z pewnością nie zmalała, a wręcz przeciwnie nawet nieco wzrosła. Coraz wyższe potrzeby w kontekście aktywnego i ciekawego spędzania czasu spowodowały, że na rynku mamy dzisiaj naprawdę szeroką gamę możliwości wyboru. Przedsiębiorcy rynku nazwijmy to turystycznego, sportowego, czy rekreacyjnego prześcigają się dzisiaj w oferowaniu coraz to nowszych produktów o stosunkowo wysokiej jakości, niestety w niekoniecznie niskiej cenie.


Jednym z takich produktów, czy też usług do których chciałbym się odnieść są parki linowe. Ludzie z natury lubią wyzwania, emocje, adrenalinę i ogólnie rzecz ujmując – dobrą zabawę. Parki linowe wydają się być więc idealnym miejscem, które umożliwia zaspokojenie tych właśnie potrzeb. W ostatnich latach zyskały one tak dużą popularność, że zaczęły wyrastać na mapie Polski jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Obecnie mamy ich pewnie kilkaset. Niestety ilość w tym przypadku nie idzie w parze z pojęciem jakości, które wspomniane zostało już wyżej.

poniedziałek, 5 marca 2012

Funkcje rekreacji w życiu współczesnego człowieka...

             Rekreacja spełnia również wiele funkcji. Maria Kwilecka wraz z Zuzanną Brożek wymieniają sześć funkcji jakie spełnia rekreacja. Oto funkcje rekreacji według powyższych autorów[1]:
-          funkcja wypoczynkowa
-          funkcja wypełnienia czasu wolnego
-          funkcja zdrowotna
-          funkcja korektywno-kompensacyjna
-          funkcja socjalizacyjna
-          funkcja ludyczna

Pierwszą funkcją jaką pełni rekreacja jest funkcja wypoczynkowa. Zarówno rekreacja czynna, jak i bierna, zawsze umożliwia odpoczynek. To właśnie w trakcie odpoczynku następuje eliminacja przyczyn i następstw zmęczenia. Pełny wypoczynek to nic innego jak całkowity powrót do normy wskaźników fizjologicznych i psychicznych, które uległy obniżeniu na wskutek wysiłku oraz pełne przywrócenie zdolności do działania. Odprężenie fizyczne i psychiczne, przede wszystkim po ciężkiej pracy, jest niezbędne dla dobrobytu psychofizycznego. Z tego też względu coraz większą wagę powinno przywiązywać się do jakości wypoczynku oraz treści i form działań człowieka, które realizuje się w czasie wolnym. Rekreacja, czyli odnowienie, to dziedzina, która zyskuje coraz większe znaczenia w dyskusji nad wypoczynkiem. Idąc w tym kierunku można stwierdzić, że najlepszym antidotum na zmęczenie jest rekreacja – aktywny wypoczynek, a więc przykładowo uprawianie amatorsko form sportowych, rekreacyjnych w kontakcie z przyrodą. Rekreacja daje wytchnienie, regenerację, obniża napięcie, posiada funkcje rozwojowe, kreacyjne oraz integracyjne, a więc jest źródłem tych wartości, które mają wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

niedziela, 4 marca 2012

Podział rekreacji i jej formy

     Człowiek w zachowaniach rekreacyjnych może przyjąć postawę czynną lub bierną. Analizując zachowania rekreacyjne możemy więc podzielić rekreację na dwie kategorie: rekreację czynną oraz rekreację bierną[1]. Obie kategorie bardzo obrazowo definiują Kwilecka oraz Brożek, według których rekreacja bierna  „obejmuje zachowania niewymagające działania celowego i świadomego, […] poddawanie się działaniu określonych bodźców, jak np. opalanie się, bierne słuchanie muzyki lub innych dźwięków, bierną recepcję audycji telewizyjnych lub zjawisk przyrody, kąpiele, masaże i inne formy odnowy biologicznej”[2]. Rekreacja czynna jest przeciwieństwem rekreacji biernej i można ją określić jako zachowania wyraźnie zorientowane na określony cel. Ci sami autorzy piszą, że rekreacja czynna „charakteryzuje się określonym wysiłkiem o charakterze psychicznym, jak np. gra w szachy, rozwiązywanie krzyżówek, lub o charakterze fizycznym, jak np. pływanie, bieganie, chodzenie po górach, gimnastykowanie się”[3]. Rekreacją czynną można więc nazwać te działania, które wymagają wysiłku fizycznego i psychicznego, natomiast rekreacja bierna to czynności pasywne, niewymagające dużego zaangażowania. Jeszcze inny podział rekreacji przedstawia Iwona Kiełbasiewicz – Drozdowska. Owy podział ma się następująco[4]:

czwartek, 1 marca 2012

Rekreacja a sport

          A więc jaka jest różnica pomiędzy sportem i rekreacją? W jaki sposób można zdefiniować te dwa pojęcia? W odpowiedzi na te pytania, pozwolę sobie na przytoczenie fragmentu mojej pracy licencjackiej...

Rekreację należy określić jako aktywny wypoczynek. Słowo „rekreacja” pochodzi od łacińskiego „recreo”, co oznacza odnawiać, ożywiać i pokrzepiać[1]. Jest to jedna z wielu form działania, wybrana dobrowolnie przez człowieka z tytułu indywidualnych zainteresowań oraz dla własnej satysfakcji, która podejmowana jest poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi, w czasie wolnym od pracy. Problem rekreacji zyskuje coraz większe znaczenie, co związane jest ze skracaniem czasu pracy, podnoszeniem poziomu życia oraz wymaganiami współczesnego człowieka. Rekreacja daje również możliwość przeciwdziałania sytuacjom stresowym oraz zapobiega rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Szczególnym rodzajem rekreacji jest rekreacja ruchowa, która jest czynnym wypoczynkiem i jednocześnie rozrywką. Zwiększa ona jeszcze bardziej aktywność człowieka w czasie wolnym od obowiązków, wzbogaca osobowość, rozwija zainteresowania, a poza tym doskonale przeciwdziała złym skutkom życia w wysoko rozwiniętej cywilizacji i rozładowuje stany napięcia nerwowego. Rekreacja służy odbudowie sił psychofizycznych[2]. Sylwia Toczek Werner w książce „Podstawy rekreacji i turystyki”, przedstawia rekreację w trzech różnych aspektach[3]:
  • jest to zespół zachowań, które człowiek realizuje w swoim czasie wolnym,
  • jest to proces wypoczynku człowieka, a więc regeneracja sił biologicznych oraz odnowa produkcyjnych i twórczych zdolności w związku z ciągle rosnącą intensyfikacją życia,
  • jest to dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczno-ekonomiczne, którego podstawę wzrostu dochodów ludności, zwiększenie zasobów czasu wolnego oraz ujawnianie się i różnicowanie związanych z nim form zachowań ludzi.